Green Class:

Integruje małe i średnie przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją, sprzedażą urządzeń oraz usług w branży ochrony środowiska w celu uzyskania efektu skali.

Tworzy platformę współpracy dla podmiotów zaangażowanych w działania proekologiczne, które przynoszą oszczędności finansowe.

Promuje systemy zbiórki w gospodarce komunalnej kierując się zasadą "problem - rozwiązanie - sukces ekologiczny i biznesowy".