Program partnerski

Program "Ekologiczne oszczędności" kierowany jest do wszystkich firm i urzędów, które zainteresowane są prowadzeniem zrównoważonego biznesu - przynoszącego korzyści finansowe i chroniące środowisko naturalne.

Warunkiem koniecznym do przystąpienia do programu jest wprowadzenie w organizacji działań, które zminimalizują negatywny wpływ na środowisko. Green Class we współpracy z dostawcami zajmującymi się ochroną środowiska przygotowała materiały edukacyjne opisujące proste zachowania, które można wdrożyć w codziennym życiu np. utworzenie systemu zbierania zużytego oleju roślinnego w kuchni zamiast zlewania go do kanalizacji.

Green Class audytuje firmy pod względem stosowania się do proekologicznych zasad. Te organizacje, które wdrażają w życie nasze zalecenia, otrzymują certyfikat Green Class.

Certyfikat Green Class umożliwia otrzymanie rabatów na zakup urządzeń lub usług w branży zajmującej się ochroną środowiska.